EMİNEVİM’DEN EV ALMAK CAİZ MİDİR?

Soru
EMİNEVİM’DEN EV ALMAK CAİZ MİDİR?
Cevap

Bu konuda yaptığım araştırmalar, Konya şubesinde aldığım sözleşmeler ve Eminevim yetkililerinin bana verdiği bilgiler sonucunda benden oluşan görüş şu şekildedir:


EMİNEVİM’de 3 ayrı işlem ve sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmeler ve fetvaları şu şekildedir:


1-KONUT ÇEKİLİŞLİ SÖZLEŞME:  Genel olarak EMİNEVİM organizesinde   40, 60, 80, 100….er kişilik gruplar bulunmaktadır. Siz almak istediğiniz evin fiyatı ve ödeme planına göre bu gruplardan birisine giriyorsunuz. Mesela 80.000 TL’lik ev almak istiyorsunuz, bunun için 80 kişilik gruba girip aylık 1000 TL. ödüyorsunuz.  Her ay çekiliş yapılıyor ve bir kişiye ev çıkıyor. Ev alan kişi hem aidat 1000 TL. , hem de  ev çıkmayan kişilere kira yardımı olarak 200 TL. ödüyor. Toplam 1200 TL. ödüyor. Ödemeler  80. ayın sonuna kadar devam ediyor. Ayrıca siz bu organizeye girerken de EMİNEVİM’e organize ücreti olarak bir kereye mahsus 4000 TL ödüyorsunuz.  Bu arada ev çıkmayan kişilerin aidatı da düzenli olarak düşüyor. İlk aylarda 1000 TL. öderken sonra bu aidat kademeli olarak 900, 800…. şeklinde düşüyor. Yani ev çıkan kişinin kira yardımları diğer üyelere aktarılıyor.


2-KONUT PEŞİNATLI SÖZLEŞME:  Bu organize de yukarıdaki gibi (40, 60, 80, 100….er kişilik) gruplar bulunmakta.  Yukarıdaki organizeden iki konuda farklılık arz etmektedir:

ema-Önce belli miktarda peşinat ödüyorsunuz. Sonra düzenli olarak aidat ödüyorsunuz. Ödediğiniz peşinata göre KURASIZ OLARAK ev alma tarihiniz belirleniyor. Peşinatı fazla olanlar evi erken alıyor, peşinatı az ödeyenler daha sonra ev alıyorlar.

b-Bunların EV  alış tarihleri belli olduğu için KİRA YARDIMI ödemiyorlar, sadece aylık aidat ödüyorlar (Mesela, aylık 1000 TL. gibi ). Bir de  ilk başta bir kereye mahsus olarak EMİNEVİM’e organize ücreti ödüyorlar.


3-KONUT VADE ORTASI TESLİM: Burada da yukarıdakiler gibi gruplar bulunmakta, EMİNEVİM’e bir kereye mahsus olarak organize ücreti  ödenmekte. Sonra her ay düzenli olarak aidatlar ödenmekte. Her ay kura çekilişi ile ev sahibi olanlar taksit sonun kadar aidat ve kira yardımını beraber ödemekteler (Mesela, 1000 TL + 200 TL. gibi). Bu organizenin yukarıdakilerden farkı şudur:

a-Vade ortasına gelindiğinde (Mesela 80 kişilik grupta 41. aya gelindiğinde) EMİNEVİM diyor ki: İsteyenler kuraya girmeden ev sahibi olur. Onlara parayı bu havuzdan ve diğer havuzlardan  veriyorlar. Ev alanlar diğerleri gibi taksit sonun kadar aidat ve kira yardımını beraber ödüyorlar. (Mesela, 1000 TL + 200 TL. gibi).  Vade ortasında isteğe bağlı olarak ev alanların ödedikleri kira yardımlarını EMİNEVİM almamakta, (Konya şubesinden Sadık beyin dediğine göre) ilgili havuzlara aktarılmakta, bu nedenle ev almayanların aidatı düşmektedir.


BUNA GÖRE FETVA:


1-EMİNEVİM bir yardımlaşma çalışmasıdır/organizesidir (yardımlaşma sandıkları gibidir.)

2-Bu yardımlaşma çalışmasını Eminevim organize etmektedir. Bu nedenle ilk girişte alınan organize ücreti caizdir. Çünkü bu bir VEKALETTİR. Vekaletten ücret alınabilir.

3-KONUT ÇEKİLİŞLİ SİSTEMDE aylık olarak kura sonucu bir kişiye ev parası verilmekte, o da mutlaka bununla ev almak zorundadır. Anlaşma böyle. Yani siz bu organizasyonu Para Biriktirmek için kullanamazsınız. Yardımlaşma mantığına aykırı. Hedef, bütün üyelerin sırayla ev almasıdır. Bu da İslam’a uygundur. Çünkü bedelli hibeye benzemektedir. (Tıpkı birkaç kişinin her hafta veya her ay sırayla içlerinden birine altın vermeleri – altın sırası gibi.)

4-KURALI SİSTEMDE ise (evi erken alanlar) kira yardımı adı altında diğer ev hakkı çıkmayanlara (kiralarının yarsını ödeme şeklinde) bir yardımda bulunmaktadırlar. Bu organize muavaza olmayıp muamele olduğu (yani yardımlaşma sandığı olduğu) için Hayrettin KARAMAN gibi hocalar caizdir demiş, Allahu alem doğru.

5-Bu kira yardımlarını (Konya şubesinden Sadık beyin ifadesine göre), EMİNEVİM kendisi almayıp ilgili havuzlara verdiği (yani üyelere döndüğü) için problem ortadan kalkmaktadır. Caizdir.

6-Peşinatlı sistemde ise, ev alma günü/tarihi belli olduğu için kira yardımı ödenmez. Çünkü bu, bedelli hibe değil, bilakis KARZ AKDİDİR. Fazlalık caiz değildir. Eminevim de bu PEŞİNATLI SİSTEMde kira yardımı alıp dağıtmamaktadır. Yapılan işlem doğrudur.


NOT: Sözleşmedeki bilgilerin Eminevim İNTERNET sayfasında açıkça yazması gerekir ki okuyanlar rahat anlasın. Konya şubesinden görüştüğüm Sadık bey bu konuda çalışma yapacağını söyledi.


 


SORU: FESH DURMUNDA ORGANİZE ÜCRETİ GERİ VERİLMELİ Mİ?

CEVAP: Bu gruplardan birisine giren kişi daha ev kurası çıkmadan ödemelerin yarısında veya bir kısmında sözleşmeden vazgeçemez/cayamaz. Çünkü bu sözleşme iki tarafı da bağlamaktadır. Ancak EMİNEVİM bunu kabul ederse fesh/ikale olur.  Eminevim bu durumda aldığı organize ücretini vermek zorunda değildir. Çünkü problem kendisinden değil, müvekkilden (üyeden) kaynaklanmaktadır. Vekil onun izni ile tasarrufa başlamış, ama müvekkil caymak istediği için verdiği vekalet ücretini geri alamaz. Ama yeni anlaşmalarında Eminevim organize ücretinin yarısını vermekte diye duydum, bu onun hakkıdır, caizdir. Kalan yarısını vermeyebilir.

Önceki Sayfa