1 TALAKLA EŞ BOŞAMA

Soru
Sayın hocam, Bir kişi karısını 1 talakla boşuyor ve 2 sene bir daha aramıyor. Onun eşi bugünlerde evlenmek istiyor. Ancak eski kocası boşamayacağını söyleyerek bu yeni evliliğe mani olmak istyor. Onun böyle bir hakkı var mıdır?
Cevap
Bir erkeğin İslâm'a göre 3 talak hakkı vardır. Bunu dikkatli kullanması gerekir. Sorunuzda eşini 1 talakla boşadığından bahsettiniz. Kadın bundan sonra iddet bekler. İddet hamile için çocuğun doğumuna kadar, hamile olmayan kadın için ise 3 hayz süresidir ki bu da yaklaşık olarak 3 ay sürer. İddet içinde koca karısına ric'at ederse (dönerse) evlilikleri devam eder. Ama iddet bittiği halde hâlâ dönmemişse ric'i talak, bain talak haline döner. Ancak bu da 1 bain talaktır. Bu şu demektir. Erkek ile kadın arasında evlilik bağı kalmamıştır, bunlar 1 talak ile kesin olarak ayrılmışlardır. Kadın isterse iddetten sonra bir başka erkek ile evlenebilir. Sorunuzda boşayan erkeğin iddet içinde karısına döndüğüne dair bir açıklama bulunmamaktadır. Koca ric'at etmediğini (dönmediğini) söylüyorsa 1 yıllık süre geçtiği için iddet bitmiş ve kadın için başkası ile evlenme engeli kalmamış demektir. Başkası ile evlenebilir. Kocanın da eski karısına eziyet etme ve onun evliliğini engelleme hakkı yoktur. Bu kul hakkı demektir, onunla helalleşmesi gerekir.
Önceki Sayfa