KLONLAMA NEDİR? YAPILIŞ BAKIMINDAN KLONLAMA KAÇA AYRILIR?

Soru
KLONLAMA NEDİR? YAPILIŞ BAKIMINDAN KLONLAMA KAÇA AYRILIR?
Cevap

Devrede erkek spermi olmaksızın bir canlının benzerinin meydana getirilmesidir. Buna kopyalama da denir. 1997 yılında Doly adındaki bir koyunun İsviçre’de kopyalanmasıyla başlamıştır.  İnsan klonlamak caiz değildir. Hayvanların kopyalanması ise caizdir. Zira hayvanlar, gayr-ı akil varlıklar olup, mükellef de değildir. Ayrıca tıbbın gelişimine katkı sunmaları da imkân dahilindedir. İnsanın kopyalanması ise yaratılışına aykırı olup yaratılışa doğrudan bir müdahale anlamı taşıdığı için caiz kabul edilemez.


Klonlama; bitkilerin, hayvanların ve insanların olması şeklinde üçe ayrılır. Bunlardan sadece insan klonlamak caiz değildir.


Klonlama amacı bakımından/tıbben iki şekilde olur: 

1-Bir canlının genlerini kullanarak o canlıyla aynı genetik yapıya sahip yeni bir canlının ortaya çıkarılmasıdır. 

2-Döllenmiş bir yumurtanın kromozomlarının çıkartılarak yerine vücut hücrelerinin birinden alınmış olan kromozomların yerleştirilmesi işlemidir. İnsanda bu deneyler yapılmaz, caiz değildir.

Önceki Sayfa