RADYODA SECDE AYETİNİ DUYDUĞUMDA

Soru
Bazı radyolarda Kur-an ve meal programlari yapiliyor. Burada önce ayet okunuyor arkasindan meali okunuyor. Hem ayeti hemde ayni ayetin mealini duyan bir kimse 1 kez mi yoksa 2 kez mi tilavet secdesi yapar.
Cevap
Secde ayeti Arapça okunursa, bunu işiten her mükellefe okunan ayetin secde ayeti olduğu bildirilince, secde etmesi ittifakla vacibdir. Fakat bir secde ayetinin Farsça, Türkçe veya başka bir dilde olan tercümesi okunacak olsa, bunu işittiği halde anlamayan kimseye sadece bildirmekle tilavet secdesi vacib olmaz. Bu hüküm iki İmama göredir. İmamı Azam'a, göre, bunun bir secde ayeti tercümesi olduğu haber verilirse, tilavet secdesi vacib olur. İmamı Azam'ın bu meselede iki İmamın görüşüne döndüğü rivayet ediliyor. İtimat da bunun üzerinedir. Fakat bu secde ayetinin tercümesini okuyana secde etmesi ittifakla ihtiyat yönünden vacib olur. Bunu anlasın, anlamasın fark etmez.
Önceki Sayfa