BİR YARATICININ OLDUĞU AÇIK

Soru
Bir yaratıcının olduğu açık. Ama bunun Allah olduğuna bir kanıt var mı? Yani başka bir ilah olamaz mı? Mesela çok bilgili çok güçlü olan ama her şeyi bilmeyen her şeye gücü yetmeyen başka bir yaratıcı. Mesela evreni yaratmaya gücü yetmiş. Bunun gibi başka ilah olamaz mı? Olamazsa kanıt nedir? Sorusuna cevap verir misiniz?
Cevap
Bu kadar düzenli ve sistemli bir kainatı yaratan biri olmalıdır. Ayrıca sistemin asırlarca devam etmesi, onu takip etmesi ve kontrol etmesi gerekir. Kendisini insanlığa mutlaka tanıtması gerekir. Bu açıdan baktığımızda kainatı yaratan tanrı ve yöneten Rab sadece ALLAH 'tır. Sait Havva'nın 'Allah İnancı' isimli kitabını okumanızı tavsiye ederim.
Görüşmek üzere, selamlar 
Önceki Sayfa