KİMLER KURBAN KESMEKLE MÜKELLEFTİR?

Soru
KİMLER KURBAN KESMEKLE MÜKELLEFTİR?
Cevap

a-Kurban kesecek kişi öncelikle Müslüman olmalıdır, bu bir ibadettir. 


b-Hür ve mukim olmalıdır. 


c-Akıllı ve baliğ olma şartı konusunda ihtilâf vardır. İmam-ı Azam ve Ebû Yûsuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıl ve bulûğ şartı yoktur. Zengin olan çocuk veya delinin malından velîsi kurban keser. İmam Muhammed'e göre ise akıl ve bulûğa ermek şarttır. Fetva bu görüşe göredir. 


d-Yolcular için kurban kesme zorunluluğu yoktur. Ancak hacca gidip temettu yada kıran haccı yapanların Mekke'de kurban kesmeleri vaciptir. 


e-Gücü yetenlerin kurban kesmesi gerekir. Güç yetmesi (سعة), müçtehitler tarafından farklı anlaşılmıştır. Hanefilere göre Fıtır sadakası vermek zorunda olanlar kurban kesmekle mükelleftir. Yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan zenginlerin kurban mükellefiyetleri için bu malların üzerinden 1 yıl geçme zorunluluğu yoktur. Bazı mezheplere göre nisap miktarı mala sahip olma şartı yoktur. Kesecek kadar parası/malı olan her Müslüman kesmelidir. Fetva Hanefilere göredir.

Önceki Sayfa