KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Soru
KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
Cevap

a-Kurbanlık hayvan; davar, sığır yada deve cinsinden olmalıdır. 


b-Evcil olmalıdır. 


c-Davar cinsi 1 yaşını bitirmeli, sığır 2 yaşını, deve ise 5 yaşını bitirmelidir. Sadece koyun için 6 aylıktan sonra gösterişli olan kuzular kurban edilebilir. Çünkü hadiste, sadece bu yaştaki kuzuya izin verilmiş ve cevaz normal koyun bulunmaması şartına bağlanmıştır. 


d-Kurbanlık hayvan bariz ayıplardan salim olmalıdır. Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış, memesi kesilmiş, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve, dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan, burnu kesilmiş hayvanlar kurban olmazlar. Ayrıca pislik yiyen hayvanlar (جلالة) etindeki pislik temizleninceye kadar (1-2 ay) beklemedikçe kurban edilmeleri caiz değildir. Bu şartlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez.


Fakir ise her durumda bunları kurban eder.


e- Yaradılıştan boynuzsuz, burma, yemini yiyebilen delirmiş hayvan, çok zayıflamamış olan uyuz hayvan, yaradılıştan kulakları küçük olan hayvan, dişlerinin azısı düşmüş veya dişleri olmadığı halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlardan kurban etmek câizdir.

Önceki Sayfa