KURBAN KESMENİN ŞEKLİ NEDİR?

Soru
KURBAN KESMENİN ŞEKLİ NEDİR?
Cevap

Kurban iki şekilde kesilir: 


a-Zebh (ذبح): Davar ve sığır cinsi hayvanlar yatırılarak, boynu ile kafasının bileştiği yerden kesilir. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bıçaklar bilenir. Dua edilir. Besmeleden önce veya sonra: "Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine'l-müslimîn" (Trc.: Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirilişim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım) denir. Sonra tekbir ve tehlîl getirilir. Arkasından "Bismillâhi Allâhü ekber" denilerek, hayvan kesilmeye başlanır.Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir. Kanının iyice akması beklenir, hayvan kesin olarak öldükten sonra derisi yüzülür ve eti parçalanır. Hayvanı kesebilirse, kurban sahibinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir Müslümana kestirir. 


b-Nahr (نحر): Devenin kesim şeklidir. Boynunun alt kısmından (göğsüne bitiştiği yerden) hayvan ayaktayken kesilir. Hayvan yere düştükten sonra kafasının kalan kısmı -yukarıda zikredilen damarları ve boruları kapsayacak şekilde- kesilir. Hayvanın öldüğü kesinleşince de derisi yüzülür ve eti parçalanır.

Önceki Sayfa