KURBAN ETİNİN TARTILMASI ŞEKLİNDE FİYAT BELİRLEMEKSİZİN SATIŞ GEÇERLİ MİDİR?

Soru
HAYVAN KESİLDİKTEN SONRA ÇIKAN ETİN TARTILMASI ŞEKLİNDE FİYAT BELİRLEMEKSİZİN SATIŞ GEÇERLİ MİDİR? BU ŞARTLA ALINAN HAYVAN KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?
Cevap

 Bu şekilde alışveriş fasittir. Çünkü fiyat meçhuldür ve malum hale gelmeden hayvan telef edilmiştir. Artık mal canlı hayvan olmaktan çıkmış ve et haline gelmiştir. Müşterinin canlı hayvan yada et satın alması konusunda bir karışıklık meydana gelmiştir. Canlı hayvan aldıysa fiyat belirleme akdin konusunun başka bir mala dönmesinden sonraya bırakıldığı için fasittir. Eğer et satın aldıysa hayvan kesildikten sonra müşterinin görme muhayyerliği vardır. Eti beğenmezse ikale yapabilir (cayabilir). Bu da büyük tartışmalara ve kavgalara sebep olur. Bu da fesat sebebidir. Bu şekilde et satın aldığını söyleyen kişi kurban kesmemiş olur. Çünkü satın aldığı şey canlı hayvan değil, ettir. Canlı hayvan olarak pazarlık yaptılarsa fiyatın meçhullüğü ve belirlemenin malın telefinden sonraya bırakıldığı için akit yine fasittir. Bu Hanefilere göredir. Cumhura göre ise bu akit batıldır.


Alımında fesat yada butlan bulunan bir malın mülkiyeti konusu tartışmalı olacağı için kurban olmasında da problemler oluşur. Daha tam mülkümüz olmayan bir malı kurban ediyoruz, Allah’a hediye ediyoruz. Normal hediyeleşmede bile ayıp, abes, hata ve hukuken geçersiz kabul edilen bu uygulama kurban gibi bir ibadette ayıp, abes, hata ve hukuken geçersiz kabul edilmez mi? İbadetlerde ihtiyatlı olmak gerekir. Fetva verenlerin halkın vebalini yüklenmeleri de göz önünde bulunursa bu şekilde uygulamalardan kaçınmak ve ibadetimizi riske sokmamak gerekir.  Bu gibi ihtilaflı konulardan ve riskten kaçınmak için  normal bir akitle sahih olarak alışverişi bitirip kurbanı kesmemiz gerekir.

Önceki Sayfa