KÜMES HAYVANLARI YADA VAHŞİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR Mİ?

Soru
KÜMES HAYVANLARI YADA VAHŞİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR Mİ?
Cevap
Yukarıda zikredildiği gibi davar, sığır ve deve cinsi hayvanların evcilleri dışında hiçbir hayvan kurban olmaz. Naslarda geçen Behimetü’l-en’âm lafzından ve Hz. Peygamberin uygulamalarının tümünden anlaşılmaktadır. Bütün müçtehitler aynı şekilde anlamışlardır. Dolayısıyla günümüzde TV ekranlarında fıkıh bilgisi ve yetkisi olmayan bazı kişiler tarafından verilen tavuk, horoz ve kaz gibi hayvanların kurban edilmeleri caiz değildir. Bu cahiller hadislerde geçtiği gibi hem kendileri sapmakta, hem de başkalarını saptırmaktadır.
Önceki Sayfa