BİR KİŞİNİN ELBİSESİNDEKİ NECASET NE KADAR OLURSA NAMAZA MANİDİR?

Soru
BİR KİŞİNİN ELBİSESİNDEKİ NECASET NE KADAR OLURSA NAMAZA MANİDİR?
Cevap

 İdeal olan elbisede hiç necasetin olmamasıdır. Ancak bazen elbisede necaset kalabiliyor.  Bu  necaset eğer göze çok görünüyorsa namaza manidir. Hanefi mezhebine göre necaset 1 dirhem büyüklüğüne ulaşırsa namaza manidir.

Ebu Hüreyre'nin rivayetinde Rasulullah şöyle dedi: "Necaset 1 dirhem büyüklüğüne ulaştığında, (o elbise ile namaz kılındıysa) bu namaz iade edilir." Darekutni'nin (1/401), bu rivayeti zayıf da olsa onunla amel etmek, ictihadla amelden efdaldir. Ayrıca Tabiundan İbn Şihab ez-Zuhri ve Hammad gibi bir çok alim bu görüştedir. (Bk. Abdurrezzak, 3/359, İbn Ebi Şeybe 1/345)

Hanbelilerde, necaset 1 dirhemden faza da olsa namaz iade edilmez.  Şafii mezhebinde ise elbisedeki necaset ne kadar az olursa olsun namaza manidir. Tirmizi bu konuda İmam Şafii'nin teşeddüdünden bahseder. (Bk. Tirmizi, Taharet 104 (138))

Önceki Sayfa